Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.
Zbyněk Baladrán

Zažívací trakt

  • video
    • 14:35

Zbyněk Baladrán je nejen umělec, ale také kurátor, zakladatel galerie Display a autor architektonických řešení řady velkých výstav a expozic v Národní galerii Praha, Západočeské galerii v Plzni a Moravské galerii v Brně. Ve svých instalacích, objektech, videích a textech zkoumá prostřednictvím postkonceptuálních strategií konstrukce převládajících epistemologických polí a mentálních vzorců týkajících se zejména individuální i kolektivní paměti, minulosti a politična.

  • Jazyk
  • Typ