Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅱ.
Marek Pražák

Svázán s krajinami

  • video
    • 9:49

Text: Michal Novotný
Technická podpora, kamera a střih: Hana Čichoňová

Redakce platformy Octopus Press požádala pražského kurátora Michala Novotného o text, který by prostřednictvím motivu ruiny reflektoval jeho vztah k Ostravě. Zcela jsme však ponechali na autorovi, jak své psaní specificky zacílí a čemu konkrétně se bude věnovat. Věděl také, že kromě samostatného publikování se text stane východiskem následné interpretace od Marka Pražáka, umělce působícího v Ostravě. Postřehy a pokusy lidí, kteří přicházejí odjinud, vyrovnat se s Ostravou totiž často podléhají určitým stereotypům. Pro ty, kteří zde žijí a tvoří, jde o mimořádně citlivý okamžik. Pokusili jsme se tedy zkonstruovat kvazidialogickou situaci s nezaručeným výsledkem, jejímž prostřednictvím chceme – kromě jiného – tuto často až traumatickou zkušenost tematizovat a artikulovat.

Michal Novotný je kurátor a kritik; působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha a je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 2011 až 2018 vytvořil z Centra pro současné umění Futura vlivnou instituci, respektovanou i v širším evropském kontextu. S městskou galerií PLATO spolupracoval v letech 2016 až 2018 jako jeden z členů koncepčního týmu a externí kurátor.

Marek Pražák je sochař, malíř, hudebník, autor textů, performer, designer a multimedialista spojený s Ostravou, která je tématem jeho různorodé tvorby. V letech 1986–1992 studoval na katedře tvarování strojů a nástrojů na detašovaném pracovišti Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Zlíně. Věnoval se scénografii a pracoval pro divadlo, televizi a film. Byl členem hudebních skupin Svoz řepy, Norská Trojka, Elvis Presley Epileptic Band and Elvis Sisters, Barovka, Duo Kotari a ostravského kabaretu Návrat mistrů zábavy. Knižně vydal básnické sbírky Hallada o Olejovém městě a Slezské hallady.

  • Jazyk
  • Typ