Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.

Časopis pro děti Krunýř č. 3

  • text
    • 200 slov

Časopis lze zakoupit v PLATO v Ostravě od 2/3/2024 a Institutu úzkosti v Praze od 18/3/2024.

Cena: 80 Kč

Podpořeno Evropskou unií – Next Generation EU, Ministerstvem kultury ČR a Národním plánem obnovy

PLATO vydalo nové číslo mezidruhového časopisu a pracovního sešitu pro dětské čtenáře a jejich rodiče Krunýř. Třetí číslo navazuje přímo na výstavu PLATO Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství) a její téma prohlubování citlivosti vůči zvířecím spoluobyvatelům. Vzniklo se spolupráci s uměleckou a výzkumnou platformou Institut úzkosti, která časopis publikuje.

Autory a autorkami obrazových příspěvků, reportáží, omalovánek, příběhů a impulzů pro hry třetího čísla jsou umělci a umělkyně výstavy a obsahuje i materiál vytvořený dětskými návštěvníky výstavy. Rodiče, děti a vyučující v něm najdou například nové zprávy a hru o městských holubech. Mohou si podle pokynů zkoušet rozvinout některé ze zvířecích smyslů, třeba netopýra nebo motýla. Otištěn je tu také komiks o lidsko-zvířecí rodině v pralese, předpověď počasí podle ptáků nebo omalovánkové dějiny kanárků.

Krunýř č. 3

Autoři a autorky: Jana Adamec Tkáčová, Václav Girsa, Edith Jeřábková, Zdeněk Košek, Eva Koťátková, Denisa Langrová, Karolina Matušková & Lucie Zelmanová, Hana Puchová, Ruta Putramentaite, TV Páteř, Magdalena Šipka, Ivo Škuta, Lívie Škutová, Jiří Žák, Kateřina Konvalinová, Simona Kossak & Lech Wilczek a dětské a dospělé autorstvo kreseb a uměleckých děl vytvořených v redakci Uprchlá, našel skrýš, stále uniká.

Editorky: Eva Koťátková a Edith Jeřábková

Náklad: 200 ks, ruční výroba

Tisk: Risograph LISK (Lívie Škutová)

Šitá vazba: Barbora Šidlová

Krunýř je časopis pro dětské čtenáře a čtenářky a jejich rodiče, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa, a to skrze vstupní otázky, ale také hry a aktivity, které rozvíjejí imaginaci, kritické myšlení a systémové myšlení, podporují empatii a citlivost vůči nejbližšímu prostředí, ale také motivují k různým formám aktivního občanství.

Časopis je určen i dospělým z oblasti vzdělávání, kteří jej mohou použít pro práci s dětskými skupinami nebo se jím jinak inspirovat ve své praxi.

Křest časopisu: 1/3/2024 v 17 h v PLATO rámci Redakčního setkání III a diskuze s autory a autorkami výstavy Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství)

Ručně vytištěný na risografu a ručně šitý časopis vychází v nákladu 200 ks. Za 80 Kč je možné jej zakoupit v ostravském PLATO a v pražském Institutu úzkosti.

  • Jazyk
  • Typ