Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.
David Přílučík

Je to let, nebo pád, čemu chce můj přítel propadat?

  • video
    • 12:08

Autor: David Přílučík
Rok vzniku: 2023
Technika: video
Místo vzniku: Ostrava
Spolupráce a poděkování: Fuki, Michaela Klimšová, Patrik Molitor, Lubomír Kminiak, Patrik Pelikán, Jakub Adamec, Lucia Devečková, Edith Jeřábková, Eva Koťátková, Zuzana Šrámková, Jana Kozáková, Maja Štefančíková

Podpořeno Evropskou unií – Next Generation EU, Ministerstvem kultury ČR a Národním plánem obnovy

Reportáž z výstavy Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství).

Dlouhodobějším tématem Davida Přílučíka jsou zvířata, která bývají lidmi označována za škůdce. David Přílučík se věnoval životu ostravských holubů, doprovázen aktivistou a tanečníkem Fukim. Film je taneční video, jehož protagonistou je Fuki. Jeho pohyby jsou odvozeny z pozorování holubů, narážejí přitom na limity lidské tělesnosti. Fuki a David Přílučík chtějí ukázat, že holubi jsou vnímavé bytosti se zajímavou historií silně poznamenanou člověkem. Sledují, jak se budují mýty o škůdcích a o druzích údajně nebezpečných pro člověka. Jak se ze zvířat, která lidem v minulosti pomáhala a zachraňovala je (holubi bývali zaměstnáváni lidmi pro přepravu poštovních zpráv a také se zasloužili o mnohé úspěchy armád ve válkách), o pár let později stanou pronásledovaní škůdci. David Přílučík absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Je členem Ateliéru bez vedoucího a laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Pracuje pro Artyčok TV, kde mimo jiné ve spolupráci s Annou Remešovou vytvořil třídílnou videosérii Umění antropocénu (2019), a spolupracuje s neziskovými a aktivistickými organizacemi.

  • Jazyk
  • Typ