Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅳ.
Andrea Průchová Hrůzová

Ruiny. Rekonstrukce minulosti a konstrukce budoucnosti

  • video
    • 1:14:43

Andrea Průchová Hrůzová je teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Působí jako editorka časopisu Mediální studia/Media Studies. V roce 2019 vydala společně s Tomášem Hrůzou uměleckou knihu We Have Never Been Earth (VSW Press, NY). Do češtiny přeložila Způsoby vidění Johna Bergera (2016), Teorii obrazu W. J. T. Mitchella (2017) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2019).

  • Jazyk
  • Typ