Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.
Viktorie Pražáková

Uvěřit

  • video
    • 7:03

Autorka: Viktorie Pražáková
Rok vzniku: 2023 Technika: video Místo vzniku: Ostrava Spolupráce a poděkování: Edith Jeřábková, Lenka Škutová

Podpořeno Evropskou unií – Next Generation EU, Ministerstvem kultury ČR a Národním plánem obnovy

Reportáž z výstavy Uprchlá, našel skrýš, stále uniká (Zvířecí zpravodajství).

Viktorie Pražáková je nejmladší autorkou na výstavě. Žije v Ostravě, studuje gymnázium Hladnov, kde se stará o kulturní akce a kde také založila školní queer club. Navštěvuje kulturní události divadelní, hudební, výstavní, tvoří a natáčí filmy. V místě, kde žije, dlouhodobě sleduje kočičí rodinu, která čítá již několik generací a pohybuje se kolem obchodního domu Hruška. Kočky si kolem sebe vytvořily malou komunitu lidí, kteří se o ně starají – nosí jim potravu a zajímají se o jejich další společný život. Jako komunita však nemají žádná lidsko-zvířecí práva, a proto se snaží alespoň si užívat každý společný den. Na základě svého pozorování a rozhovorů s ostatními lidmi z „kočičí komunity“ vytvořila Viktorie Pražáková příběh o složitosti lidsko-kočičích vztahů, jenž by mohl přispět k tomu, aby si lidé uvědomili, že městská mezidruhová přátelství jsou místa naplněná emocemi a péčí a jako taková by měla být chráněna před destruktivními zásahy. Při sledování videa si však také uvědomíme, jak důležité jsou jednotlivé kočky, jak je důležité vnímat je jako svébytné bytosti, ne pouze jako druh. Viktorie by vás mohla inspirovat k tomu, že natočíte vlastní příběh, případně ho nakreslíte, vymodelujete či zkolážujete, a nahrajete ho nebo ho budete s návštěvníky výstavy sdílet jinou cestou.

  • Jazyk
  • Typ