Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.

Expedice PLATO

  • video
    • 47:25

Průvodce: Jan Lenart
Režie: Jakub Gulyás
Produkce: Zuzana Šrámková
Pro Octopus Press připravily: Edith Jeřábková a Daniela a Linda Dostálkovy

Zaměstnanci a zaměstnankyně galerie PLATO se vydávají ven z budovy Bauhausu prozkoumat náročný terén městské a příměstské ostravské krajiny a poznat její rozmanité vrstvy a ruiny – divoké, zemědělské, průmyslové a postindustriální. Provází je Jan Lenart v plynoucím několikahodinovém historicko-geologicko-ekologicko-biologickém komentáři.

Expedice proběhla v rámci celoročního programu PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach jako součást prvního obrazu Proměna.

Lokace:
Důl Alexander
Báňská dráha
Centrální odval Zárubek
Jubilejní kolonie Severní dráhy
Odval Lihovarská
Lípa na Podborčí
Kolonie Jan Maria
Hornická pekárna
Strážní domek Báňské dráhy
Zaniklé doly na Salmě
Jezero hrazené haldou
Halda Petr Cingr
Kolonie U Pumpy
Strážní domek Báňské dráhy
Halda dolu Michal
Einmannbunker

Jan Lenart je odborný asistent na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumu a vzdělávání studentů se věnuje mezioborovému průzkumu a popularizaci krajiny.

  • Jazyk
  • Typ