Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅱ.
Václav Magid

Malá encyklopedie nepatřičností

  • video
    • 12:18

Překlad titulků: Tomáš Pivoda

Václav Magid je umělec, kurátor, teoretik a pedagog. Jeho hlavním tématem je otázka (ne)možnosti autonomie umění. Její aporie předkládá v různých podobách, médiích a rolích sobě, divákům, čtenářům a posluchačům. Samostatnou výstavu uspořádalo PLATO umělci v roce 2015 – jak jinak než pod názvem Autonomie.

  • Jazyk
  • Typ