Octopus Press je publikační platforma PLATO, městské galerie současného umění.

csen
Ⅰ.
Jiří Maha

Zapomínání a infrastruktura

  • video
    • 13:19

Autor: Jiří Maha
Voice-over: Viktorie Pražáková
Kurátorka: Edith Jeřábková

Jiří Maha se v současnosti primárně zabývá designem a vývojem vzdělávacích pomůcek v Ústavu pro studium totalitních režimů. Vztahem designu, technologií a společnosti se věnuje i v teoretické rovině. V roce 2016 absolvoval studium nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prací o díle Gilberta Simondona. Absolvoval také ateliér Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2010). Vystavoval např. ve Fotograf Gallery v Praze, v Domě umění města Brna či v galerii Magazin ve Vídni.

  • Jazyk
  • Typ