Octopus Press, nakladatelství PLATO, rozšiřuje program výstavního cyklu „Ó a ach, krása, ruina a strach“.

csen
 • Ⅲ.

  Ruina, která rozrůzňuje, se usazuje přímo v našich tělech. Je důležitým ukazatelem toho, jak moc jsme vzájemně propojeni.

  Diverzita je v dnešní době odpovědí na velké selhání monokultur a tlak na rozrůznění má vyřešit všechny naše problémy. Ptáme se ale, jak je to s naší integritou v rámci konceptu diverzity, jak se budou utvářet nová příbuzenství nezávislá na rodech, pohlavích, rasách, druzích, třídách, stranách, občanstvích, menšinách, náboženstvích. Jsou nové komunity bez pevných ideologií udržitelné?

 • Ⅱ.

  Oplakávání by nemělo být spojováno jen s environmentálním smutkem, týká se celého způsobu fungování naší společnosti. Oplakávání je očistný proces, během něhož se společně učíme žít s minulostí a hledáme smysluplná pokračování v budoucnosti.

  Oplakávání je sdílený emocionální akt, který přinášel rozličným historickým institucím a jedincům možnosti vyrovnání se se ztrátou a změnou a usnadňoval kolektivní i individuální přecházení do jiných časových, geografických, společenských vrstev. Současné návrhy vrátit tento rituál do našeho vysoce pragmatického a technologicky závislého života se tímto způsobem pokoušejí využít formáty institucionální reflexe a sdílení. PLATO v době stěhování se do trvalého sídla zatíženého minulostí vznáší požadavek na prostor a čas k pozorování této situace. Akt oplakávání je loučením stejně jako kolektivním znovuprožíváním, které by se mohlo dobře uplatnit i v procesech spojených s městem a se stigmatizující industriální DNA Ostravy.

 • Ⅰ.

  První obraz, „Proměna”, zkoumá místa, ve kterých dochází k výměnám a trhlinám mezi starým a novým.

  Zajímá nás industriální ruina města Ostrava, i ta porevoluční a ty současné. Je možné vztáhnout americký fenomén ruinového porna k ostravské situaci? Tato turistická zombie odnož mění život v městských centrech v zábavní průmysl a obyvatele v domorodé objekty. Jaké jiné ruiny produkuje současné město pro dobrý život svých obyvatel? Jak k tomu přispívají jeho instituce, včetně těch kulturních? V jakých ruinách se pohybuje nomádská instituce PLATO, která se již brzy usadí v cihlových ruinách bývalých městských jatek? Jak se PLATO změní a co se stane s jeho současným sídlem, hobbycentrem Bauhaus? Jeho ruina poskytla velkorysý prostor umění současnosti, jež poslední dobou utíká z bílých kostek galerií a vstupuje do ruin různých typů, od architektury až po přírodu, která do sebe umí ruiny perfektně zahrnout.

Octopus Press, nakladatelství PLATO, rozšiřuje program výstavního cyklu „Ó a ach, krása, ruina a strach“.

V přímé návaznosti na tento cyklus iniciuje vznik a prezentaci nových textů, přednášek, debat, multimediálních esejí, reportáží, kroniky, uměleckých děl a dalších obrazových materiálů.

Kromě online prezentace vytváříme i offline platformu s prezentací vybraných příspěvků v galerii.

Octopus Press
květen 2021 – květen 2022
Autorky konceptu: Daniela a Linda Dostálkovy
Redakce: Daniela a Linda Dostálkovy, Edith Jeřábková, Marek Pokorný
Logotyp Octopus Press: Josse Pyl
Web: Tomáš Celizna
Produkce: Lenka Škutová

Octopus Press, legendární athénské alternativní knihkupectví a nakladatelství, poskytovalo v letech 1974–1976 prostor pro kolektivní umělecké experimenty, aktivistické projevy, myšlení a setkávání. Jeho zakladatelé Teos Romvos a Chara Pelekanou (protagonisté výstavy Trypa uvedené na konci roku 2020 v PLATO Ostrava) definovali řecký underground a patřili k průkopníkům sociální ekologie v zemi. PLATO na athénské nakladatelství, označované jako „místo, kde se rodí a množí podivné nápady“, se svolením jeho zakladatelů navazuje a obnovuje jeho činnost.