Octopus Press is a publishing platform of PLATO, a city gallery for contemporary art.

csen
Ⅰ.
Etel Adnan

The Night

  • text
    • 0 words
    • cs

Z anglického originálu The Night vydaného nakladatelstvím Nightboat Books v New Yorku v roce 2016 přeložil Martin Pokorný.

V roce 2022 vydalo PLATO v rámci platformy Octopus Press a Éditions Fra.

Redaktorka: Milena Tučná
Grafická úprava: Sonni Scheuringer
Tisk: Quatro Print, a. s.
Náklad: 600 ks
Vydání první

Knihu lze zakoupit v novém sídle PLATO a v knihkupectví v PLATO Bauhausu za 120 Kč, případně lze sbírku objednat na e-mailu info@plato-ostrava.cz s příplatkem 30 Kč za poštovné.

„Tvoříme skutečnost pouhým bytím.“

Následující text představuje výběr z básnické sbírky Etel Adnan nazvané Noc, která vyšla jako součást výstavy Optimalizované bajky o dobrém životě uspořádané v roce 2022 v PLATO. V poezii si umělkyně, v kontrastu ke svému malířskému dílu, všímá spíše pochmurných či melancholických stránek života. Sleduje a –⁠ dříve než ostatní –⁠ negativně hodnotí změny životního prostřední. Environmentální žal organicky protkává žalem osobním. Otevírá otázky identity, paměti, lásky i smrti. Její básně jsou intimním dopisem na rozloučenou s láskou či životem jako takovým, erudovanou filozofickou rozpravou o povaze bytí i trpkou politickou obžalobou lidského jednání v rámci světa, jehož je člověk součástí.

Etel Adnan (1925–2021) byla spisovatelka, malířka a designérka narozena v Bejrútu. Vystudovala filozofii na pařížské Sorbonně, Kalifornské univerzitě v Berkeley a na Harvardově univerzitě. V letech 1958 až 1972 vyučovala na Dominican College v kalifornském San Rafaelu. Jako editorka se podílela na budování kulturní sekce novin El Safa, kam také psala politické komentáře. Specifickým a pro ni emblematickým prostředkem se stala leporela, v nichž se střídají či propojují reflexe pomíjivosti a politična. Své malířské dílo, kterému se začala věnovat až po třicítce, vystavovala na důležitých mezinárodních přehlídkách současného umění, jako je documenta 13 v Kasselu a Whitney Biennial v New Yorku. Výběr z díla Etel Adnan přibližuje také PLATO v rámci skupinové výstavy Optimalizované bajky o dobrém životě (22/9/2022–1/1/2023).

  • Language
  • Type